Downloads

Folder Brugwonen (Folder met korte algemene voorstelling Brugwonen)

Intakevragenformulier (Kandidaat bewoners kunnen zich aanmelden met deze intakevragenlijst)

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid (voor inclusie dient men ingeschreven te zijn bij de Brugse Maatschappij voor Huisvesting)