Links

Enige nuttige Links naar zorg gerelateerde sites gerubriceerd op hun werkingsgebied :

Federaal

Vlaams

Provincie West-Vlaaderen

Regionaal (Brugge en omstreken)

Ondersteund zelfstandig wonen in West-Vlaanderen (weliswaar veelal met focus op fysieke handicap)

Ondersteund zelfstandig wonen in andere provincies

Ondersteund zelfstandig wonen in het buitenland

Alternatieve Geestelijke Gezondheidszorg in het buitenland

Gerelateerde nuttige documenten